SURI*STARS
Supporting the foundation of the Surinam schools...

     

  Over Suriname  
 

Wie vormen het comité van aanbeveling bij SURI*STARS?

Gerda Havertong
Rond de opnames en live-uitzending van het programma Doekoe voor Suriname op zondag 14 mei 2006 heb ik kennis gemaakt met de actieve leden van Stichting SURI*STARS. Hun doel en inzet voor het binnenland van Suriname maakt indruk op me. Als Surinaamse van geboorte ken ik een deel van het binnenland vrij goed. Bovendien was mijn allereerste baan bij het onderwijs in het binnenland. Ik voel mij zeer aangetrokken tot de leefgewoonten, patroon noem het cultuur dat er heerst. Vind het dan ook zeer prijzenswaardig dat Stichting SURI*STARS met raad en daad aldaar een bijdrage zal leveren. Het is mij dan ook een eer en genoegen zitting te nemen in het Comité van aanbeveling.

Gerda Havertong!

Wim Noordzij, sponsoracquisitie Ducos
Een jaar lang ben ik verantwoordelijk geweest voor Den Haag Unicefstad met als doel fondsen te werven voor 3 projecten in Marokko, Turkije en Suriname. Met name het project in Suriname ging over kwaliteitsverbetering van het onderwijs, zowel door middel van materialen als kwaliteitsverbetering in de manier van lesgeven. Daar ik ook in het verleden een aantal jaren directeur van een middelbare school op de Nederlandse Antillen ben geweest was ik op de hoogte van de onderwijssituatie in Suriname, met name in de binnenlanden en de kwaliteitsslag die daar plaats moet vinden. Dit alles is mijn motivatie om projecten als die van de SURI*STARS te ondersteunen, vooral ook omdat die vanuit de Surinaamse gemeenschap geïnitieerd worden. Ik hoop op een langdurige ondersteuning die de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren, waardoor Surinaamse leerkrachten ook in eigen land zullen blijven om het onderwijs te verbeteren en de kinderen een betere toekomst te bieden. Zoals Paul van Vliet, ambassadeur van Unicef, altijd zegt: Kinderen eerst, want die hebben de toekomst.

Dominique Hoozemans, directeur cluster Educatie (Pabo) Hogeschool Leiden
Als cluster Educatie van Hogeschool Leiden zijn we met zgn. ontwikkelingssamenwerking- projecten in o.a. Guatemala, Uganda en Zambia ook op andere wijze betrokken bij ondersteuning van ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door middel van cursussen/trainingen daardoor collega-instituten op basis van een "train the trainer concept" delen van de beroepsbevolking (politieagenten, leraren, verpleegkundigen) opleiden. Deze aanpak kan op termijn leiden tot meer selfsupporting en een hogere kwaliteit van werkers in het onderwijs, gezondheidszorg en politie. In deze projecten werken we over en weer met tal van personen en organisaties samen. Ook studenten (zoals Wietske!) stimuleren we op PABO en tweedegraads lerarenopleiding om tijdens de studie hun werkplek te kiezen in andere landen en culturen. Jullie initiatief gaat uit van de "andere kant" onmiddellijke "noodhulp" die meteen in een behoefte voorziet. Een fraai voorbeeld van "cooperative learning" Hulde!

Denise Jannah (motivatie volgt nog)

Ilonka Elmont, kampioen thai boxen
Mijn motivatie om projecten als die van de SURI*STARS te ondersteunen, is omdat het een zeer goed initiatief is en in mijn vaarwater ligt. In het verleden heb ik gewerkt met (gedetineerde) jongeren en jongeren uit opvanghuizen om een bijdrage te leveren aan hun resocialisatie in de maatschappij. Dit gebeurde d.m.v. het geven van workshops en lezingen.
Sport neemt in de Surinaamse samenleving een steeds belangrijkere plaats in. Behalve het aspect van een gezonde leefstijl is het beoefenen van een sport een zeer plezierige alsook nuttige manier van vrijetijdsbesteding. Kijken we naar de jeugd van tegenwoordig, dan zien wij dat er een enorme ‘peer pressure’ op deze groep wordt uitgeoefend om de negatieve richting op te gaan (drank, drugs, etc). Om dit zo veel als mogelijk weg te werken en de jeugd een alternatief te bieden, is sporten een uitstekende optie.
Suriname is helaas relatief onbekend in de wereld. De geschiedenis, cultuur en zelfs de locatie zijn vaak niet bekend.
Om Suriname “sportief te belichten” en bekendheid te doen genieten op internationaal niveau ben ik voornemens een Internationaal Martial-Arts evenement oftewel een mega gevechtssportevenement in Suriname te doen laten plaatsvinden.

www.killer-queen.nl

Guilly Koster (motivatie volgt nog)


PR-materiaal
U kunt ons helpen om SURI*STARS naamsbekendheid te geven door onze bedoelingen onder uw medemensen te verspreiden. 
     

Submenu:
Wat is Stichting SURI*STARS?
Wie zijn wij?
Het bestuur
Ons Comité van aanbevelingen
Over Suriname

   Website hosted by Vortex Internet Services - Design by DigiSimon.nl